100 Susunan Nama Anak Laki-laki Islam yang Bermakna Indah dan yang Dilarang Dalam Islam

Salah satu hal yang sangat membahagiakan sepasang suami-istri adalah ketika keturunan yang mereka harapkan terlahir. Bayi terlahir dari kandungan sang istri dengan sang suami mendampinginya.

Maka salah satu hal penting terkait dengan hal tersebut adalah memberi nama bayi tersebut.

Sebagai sepasang suami-istri yang muslim, sangat dianjurkan untuk memberi bayi tersebut dengan nama-nama Islami.

Berikut ini adalah rangkaian nama bayi laki-laki Islam modern beserta artinya.

 1. Abdul Falah Eka Cahya: hamba yang beruntung menjadi satu cahaya untuk sesama
 2. Abdul Hadi Khabir: hamba Allah yang kaya dan sempurna
 3. Abdullah Hafiz Dhiaurrahman: hambaNya yang bersinar penuh kasih dan menjadi pelindung bagi sesama
 4. Abdullah Rafif: hambaNya yang berbudi pekerti
 5. Abdullah Tahsin Pramudya: hamba Allah yang gemar memperbaiki dan bijaksana
 6. Abdullah Umran Assunni: hamba Allah yang penuh dengan kemakmuran dan merupakan seorang ahli sunnah
 7. Abdullah Majid Tsurayya: hamba Allah yang sangat mulia seperti gugusan bintang
 8. Abdun Khabir Munawwir: hamba Allah yang sempurna dan bercahaya
 9. Abi Shafwan Arifuddin: laki-laki yang berpikiran jernih dan memahami agama Islam
 10. Abiyu Abdu Mubarak: hamba Allah yang mulia jiwanya dan diberkahi hidupnya
 11. Addar Quthni Karim Izzatul: yang dimuliakan dan dihormati laksana imam perawi haddits
 12. Adib Putra Haya: laki-laki yang berbudi baik dalam kehidupan
 13. Aditya Irfanul Ad-Din: yang pandai dalam ilmu agama dan bijaksana
 14. Aditya Zainul Muttaqin: pandai dan menjadi perhiasan bagi orang yang bertakwa
 15. Adskhan Fahmi Fawwaz: ksatria yang memiliki pemahaman/wawasan luas dan selalu beruntung
 16. Ahmad Ghulam Fahruddin: pemuda terpuji yang menjadi kebanggan agama
 17. Ahmad Makarim Hakim: laki-laki yang terpuji, mulia hidupnya, dan penuh kebijaksanaan
 18. Amiruddin Adlan Mahasin: pemimpin agama yang adil dan penuh kebaikan
 19. Amiruddin Majid Ubaidillah: hamba Allah yang sangat mulia dan merupakan pemimpin agama Islam
 20. Anwar Ulumuhul Kabir: laki-laki dengan berbagai ilmu, bercahaya, dan sempurna
 21. Arif Tamam Aziz: laki-laki perkasa yang sangat sempurna kebijaksanaannya
 22. Arif Umran Tajuzzaman: laki-laki bijaksana yang penuh dengan kemakmuran dan merupakan mahkota zaman
 23. Ashim Shalih Taqiyyuddin: laki-laki shaleh yang menjauhi maksiat dan sangat bertaqwa dalam agama
 24. Aziz Manshur Umair: laki-laki yang sangat perkasa dan seorang prajurit yang menang laksana Umair
 25. Azzam Tsawab Mustaqim: yang berniat baik, menempuh jalan yang lurus, dan mendapatkan pahala karenanya
 26. Bagas Marwan Alauddin:  laki-laki yang kuat dan mulia dengan urusan yang lurus
 27. Daffa Jihad Fisabilillah: pria yang kuat bertahan dalam perjuangan di jalan Allah
 28. Daffa Karim Ansharri:  laki-laki penyayang dan mulia yang memiliki pertahanan yang kuat
 29. Daffa Shadiq Nasrullah: laki-laki yang jujur dan pertahanan imannya kuat, serta mendapat pertolongan dari Allah
 30. Faisal Hanif Mufida: laki-laki muslim yang berguna dan dapat memisahkan antara haq dan bathil
 31. Fauzi Alimuddin: sang pemenang yang penuh dengan ilmu agama Islam
 32. Ghani Putra Mubarak: anak laki-laki yang diberkahi kemewahan
 33. Gilang Ayyasy Umran: laki-laki yang bercahaya terang dan panjang umur serta hidupnya penuh kemakmuran
 34. Habibi Eka Hadaya: laki-laki kesayangan pertama sebagai hadiah dari Allah
 35. Hadil Zayan Muntasir:  laki-laki juara yang sangat elok wajahnya dan dijadikan tuntunan bagi sesama
 36. Hasib Ghandur Dzulhannan: pemuda rupawan yang berketurunan mulia dan penuh kasih sayang antar sesama
 37. Imam Nur Mahardika: pemimpin umat yang berilmu dan menjadi cahaya
 38. Irfan Yusran:  yang berpengetahuan dan memiliki kekayaan
 39. Javier Aktam Khairullah: kebaikan dari Allah yang terang dan mulia
 40. Jinan Makarim Safaraz: laki-laki bagaikan taman yang mulia dan dihormati
 41. Jufri Rijal Sajana: laki-laki bijaksana dan kuat laksana seekor singa
 42. Jundullah Ulya Ar-Rabih: prajurit yang mulia dan tinggi kedudukannya serta sangat beruntung
 43. Kamil Putra Majid: anak laki-laki yang memiliki sifat baik dan terpuji
 44. Karim Abdullah Ushaim:  hamba Allah yang sangat mulia dan terpelihara dari keburukan
 45. Karim Malik Syihabun: berdaulat dan  mulia seperti bintang
 46. Karim Tabi Al-Wafi: pengikut ajaran islam yang mulia dan memancarkan kesempurnaan
 47. Khabir Ulwan Shiddiq: laki-laki yang tinggi kedudukannya, terpuji sifat benarnya, serta ahli dalam bidangnya
 48. Khairuddin Mufid Hanan: anak laki-laki yang dikaruniai dan memberi manfaat bagi sesama untuk kebaikan agama
 49. Lutfhi Hadi Hamizan:  laki-laki lembut nan cerdik dan selalu mendapat petunjuk
 50. Majid Ashim Shalih: laki-laki yang sangat mulia dan jauh dari maksiat serta baik perilakunya
 51. Malik Abdu Al-Hadi: hambaNya yang berdaulat dan selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT
 52. Misbah Sa’dan Wibowo: laki-laki bijaksana yang menyinari hati orang-orang dan membahagiakan
 53. Mudrik Sava Zorina:  laki-laki berilmu yang penuh dengan ketenangan dan kemakmuran
 54. Mufid Sa’dan Al-Ihsan: pemberi manfaat yang penuh dengan kebaikan dan selalu dapat membahagiakan
 55. Muhammad Azzam Nurwahid: yang terpuji laksana Muhammad, berkemauan baik, dan menjadi cahaya utama
 56. Muhammad Rafa Azka Putra: anak lelaki yang suci, membawa kebahagiaan, dan insya Allah terpuji akhlaknya laksana nabi Muhammad
 57. Munir Amzari: lelaki yang mendapatkan cahaya kemuliaan
 58. Mustain Rusydan Al Afsari: laki-laki yang meminta pertolongan dalam menunjukkan jalan lurus bagi sesamanya, untuk menjadi lebih baik
 59. Nafis Karim Rahman: laki-laki berharga serta mendapat kemuliaan dari Allah Yang Maha Pengasih
 60. Nara Jayyid Uzmah: orang baik yang mendapat keagungan dari Allah SWT
 61. Naufal Nasrun Hakim: pemuda tampan yang senang menolong dan bijaksana (adil)
 62. Naufal Zumarullah Ulyaddin: pria yang diberi ketampanan olehNya dan menjadi pemuka agama
 63. Naufal Khabir Mustain: pria tampan dan sempurna yang selalu diberi pertolongan olehNya
 64. Naufal Tsawab Mustaqim: pemuda tampan yang mendapat pahala karena jalannya lurus (mengikuti Allah)
 65. Putra Amin Dzulhilmi: anak laki-laki yang sabar dan sebagai penjaga amanah yang baik
 66. Putra Ghazy Fadhilah: pejuang laki-laki yang utama
 67. Putra Juhlan Muammar: laki-laki yang mulia dan berumur panjang
 68. Putra Khawas Syarafu: anak lelaki mulia yang beramal dengan ikhlas
 69. Putra Mahasin Tamam: anak laki-laki sempurna yang penuh dengan kebaikan
 70. Putra Tamam Mushoddiq: anak laki-laki yang mempercayai Allah dan sangat sempurna
 71. Rahmat Gibran Ramadhan: anak pandai yang merupakan nikmat dari Allah di bulan suci Ramadhan
 72. Raihan Putra Salman: laki-laki yang wangi dan penuh dengan keselamatan
 73. Rijal Daffa Mubarak: laki-laki yang dikaruniai pertahanan yang sangat kuat
 74. Robih Wahid Rodhya: yang beruntung dan sangat dermawan, serta penuh keikhlasan dalam berbagai hal
 75. Rusydan Rustam Taqiyyuddin: laki-laki berani yang berada di jalan lurus dan sangat bertakwa dalam agama
 76. Rusydi Uzmah Al-Hakim:  laki-laki yang mendapatkan petunjuk dan keagungan dari Allah Yang Maha Bijaksana
 77. Sakya Najid Al-Hadi: laki-laki gagah berani sebagai penyejuk dan membahagiakan
 78. Shadiq Aziz Mahasin: laki-laki jujur yang sangat agung dan penuh dengan kebaikan
 79. Shadiq Izzatul Aziz: jujur, dihormati, dan agung
 80. Shakti Marwan Maqamul: seseorang dengan energi besar yang menjadi wadah untuk meluruskan suatu urusan
 81. Sharimul Abdun Ulumuhul: hamba Allah yang membela untuk kebaikan dan mempunyai banyak ilmu
 82. Shofwan Ulya Izzulhayat: laki-laki dengan cinta tulus yang utama dan hidupnya penuh dengan kemuliaan
 83. Sina Ulya Shihabuddin: semoga menjadi sepertI bapak kedokteran Islam  dan mulia seperti meteor agama
 84. Syarif Abdul Hamid: hambaNya yang terpuji dan terhormat
 85. Tamim Nara Khabiruddin: sosok yang kuat dan baik dalam memahami agama
 86. Tsaqib Shafwan Nasruddin: menolong agama dengan cinta yang tulus dan tepat
 87. Tsauban Rizqullah Ad-Din: laki-laki yang berkumpul dalam kebaikan dan mendapatkan rezeki berlimpah dan berguna bagi agamanya
 88. Tsauban Shadiq Hasan:  laki-laki baik yang sangat jujur dan selalu berkumpul dengan kebaikan
 89. Tsawab Rodhya Shaibun: yang mendapat pahala, ikhlas memberi, serta sangat tepat perhitungannya
 90. Ubaidillah Majid Al-Munir: hamba Allah yang bercahaya dan mulia
 91. Ulwan Rusydi Abdun: laki-laki yang tinggi kedudukannya dan menunjukkan jalan yang benar, serta termasuk hamba terbaikNya
 92. Utsman Shorim Muntasir: nama khalifah ketiga yang mempunyai keberanian tinggi dalam membela agama dan menang melawan keburukan
 93. Wahid Aziz Tsawab: laki-laki dermawan yang mendapat pahala dari kebaikan yang agung
 94. Wahid Karimuddin:  lelaki dermawan dan mulia dalam agamanya
 95. Wahid Khairullah Shahibu: laki-laki yang dermawan dan mendapatkan kebaikan dari Allah
 96. Wahid Syarifuddin: lelaki dermawan yang menjadi keutamaan bagi agama Islam
 97. Wali Misbah Makarim: laki-laki mulia yang melindungi dan menjadi penerang untuk sesama
 98. Yahya Tamam Wahib: karena memberi/menolong menjadi kebahagiaan yang sempurna baginya
 99. Yazid Makarim Alim: laki-laki yang berilmu dan selalu bertambah kemuliaannya
 100. Zuhdi Maimun Mansur: yang zuhud dan diberkahi dengan kemenangan.

Nama-Nama Bayi Yang Dilarang Dalam Islam

Untuk menghindari dan ataupun memperbaiki kesalahan dalam memberikan nama pada anak, berikut adalah ulasannya.

a. Kaum muslimin telah bersepakat terhadap haramnya penggunaan nama-nama penghambaan  kepada selain Allah Ta’ala baik dari matahari, patung-patung, manusia atau selainnya, misalnya: Abdur Rasul (hambanya Rasul), Abdun Nabi (hambanya Nabi), dsb. Sedangkan selain nama  Nabi  Saw.,  misal:  Abdul  ‘Uzza  (hambanya  Al-‘Uzza  (nama patung/berhala), Abdul Ka’bah  (hambanya Ka’bah), Abdus Syamsu  (hambanya Matahari) dan sebagainya.

b. Memberi  nama  dengan  nama-nama  Allah  Tabaraka  wa  Ta’ala, misal: Rahim,  Rahman, Kholiq dan sebagainya.

c. Memberi nama dengan nama-nama asing atau nama-nama orang nonMuslim.

d. Memberi  nama  dengan  nama-nama  patung/berhala  atau  sesembahan  selain Allah  Swt., misal: Al-Lat dan Al-‘Uzza.

e. Memberi nama dengan nama-nama asing baik yang berasal dari Turki, Faris, Barbar dan daerah lainnya.

f. Setiap nama yang memuji (tazkiyyah) terhadap diri sendiri atau berisi kedustaan.  Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

“Sesungguhnya  nama  yang  paling  dibenci  oleh  Allah  adalah  seseorang  yang  bernama Malakul Amlak (raja diraja),” (HR. Bukhori & Muslim).

g. Memberi nama dengan nama-nama Syaithon, misal: Al-Ajda’ dan lainnya

sumber: wajibbaca.com

ASTAGHFIRULLAH..!!Munculnya Binatang Ini Sebagai Pertanda Bahwa Semakin Dekat Dengan Kiamat. Binatang Apakah Itu

Kiamat merupakan teka – teki yang cuma tuhan yang mengenali kapan terbentuknya. walaupun demikian, allah membagikan petunjuk kepada umat manusia tentang isyarat kedatangan kiamat tersebut. salah satu yang jadi tanda – tanda hendak datangnya kiamat merupakan timbulnya fauna yang bernama dabbah.

datangnya fauna dabbah merupakan tanda – tanda lain diantara tanda – tanda lain yang amat populer, ialah matahari terbit yang dari barat.

fauna ini bernama dabbah dan juga berulang kali diucap rasulullah saw bagaikan salah satu ciri dekatnya kiamat. tidak hanya itu, allah pula sempat menyebut dabbah dalam alquran.

“apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah
(fauna) dari bumi yang hendak berkata kepada mereka, kalau sebetulnya manusia dulu tidak percaya kepada ayat – ayat kami. ” (an – naml: 82)

dabbah disebut – sebut bagaikan fauna melata yang keluar dari bumi, dia dapat berdialog kepada manusia dan juga memilah – milah mana mukmin dan juga mana kafir.
rosulullah saw berkata bila dabbah ini merupakan salah satu pengingat manusia buat lekas bertaubat. karena, terdapat sebagian petanda yang bila timbul hingga pintu taubat hendak ditutup. salah satu diantara ciri ditutupnya pintu taubat tersebut merupakan timbulnya dabbah.

“ada 3 masalah yang bila keluar hingga tidak hendak bermanfaat lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya; ataupun belum mengusahakan kebaikan yang dicoba dalam keimannya. ketiga masalah itu merupakan: terbitnya matahari dari barat, dajjal dan juga fauna bumi. ” (hr. muslim)

dia pula sempat mengantarkan sabdanya: “bersegeralah kamu beramal (saat sebelum datangnya) 6 perkara… (dia mengatakan di antara lain) dabbah. ” (hr. muslim).

dabbah yang timbul tersebut hendak sanggup berdialog kepada manusia dan juga setelah itu meletakkan ciri ataupun cap kepada wajah – wajah manusia. dia membagikan ciri pembeda antara orang beriman dan juga kafir. ciri buat orang yang beriman merupakan muka yang bercahaya, sebaliknya yang tidak, tandanya dikasih dibagian hidung bagaikan ciri kekufurannya.

disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam majma’uz zawaid viii/ 7 – 8, dari hudzaifah bin asid secara marfu’, kalau dabbah hendak timbul dari mekkah, keluar dari masjid amat mulia. kemunculannya membikin bumi bergetar.

“dabbah hendak keluar dari masjid yang amat besar, tatkala mereka (lagi duduk – duduk seketika bumi bergetar) kala mereka lagi demikian seketika bumi terbelah. ”

banyak selisih komentar menimpa rupa dari bintang ini.

wallahualam bishawab

( sumber: https: //infoviralindo. blogspot. com )

7 Cara Berdandan Ini Haram Bagi Muslimah, Baca No 1 Saja Udah Ketahuan Sering Dilakukan

Berdandan memang tidak bisa lepas dari kaum muslimah, sudah melekat bagaikan nasi kucing tanpa karet AMBYARR, namun taukah hal-hal yang sepele dan sering banget dilkakukan bahkan sebagian orang tidak bisa lepas ternyata diharamkan menurut islam.

Dandan memang sangat identik dan tak pernah lepas dengan wanita. Tabiatnya memang hampir semua wanita di dunia ini ingin selalu tampil cantik, baik di hadapan suami ataupun orang lain.Namun, tidak semua dandanan dan hiasan bagi suami itu halal, ada dandan yang haram dan bertentangan dengan Islam. Misalnya mengikuti cara berdandan orang kafir (tabarruj).

Wanita muslimah yang menghormati dan menghargai dirinya sendiri pasti takkan sudi menyerupai wanita-wanita kafir dan fasik. Dia akan konsisten menjaga agama dan dirinya yang telah dimuliakan oleh Islam. Wanita muslimah wajahnya akan terlihat bersinar dengan air wudhu yang digunakannya untuk beribadah.

Oleh karena itu, dia akan memilih dandanan dengan hiasan yang dibolehkan dan sesuai dengan sosoknya sebagai seorang muslimah, sebagaimana dikutip dari ruangmuslimah.com Berikut beberapa cara berdandan yang haram bagi wanita muslimah:

1. Berlebih-lebih
Berlebihan dalam berhias dengan menghabiskan waktu yang cukup lama dan uang yang tidak sedikit untuk mencari kosmetik, pakaian, serta ornamen hiasan terbaru yang diluncurkan ke pasaran. “Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya,” (QS. Al-Israa ayat 27).

2. Menghabiskan Waktu
Menghabiskan banyak waktu di depan cermin guna memoleskan berbagai macam kosmetik. Sebab segala sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas, akan menjadikan hal yang negatif.

3. Meniru orang kafir
Membuat tato, mencabut bulu alis, merenggangkan gigi. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat wanita yang membuat tato dan meminta ditato, yang mencabut bulu alis dan meminta dicabut, yang merenggangkan gigi dan memperindahnya, serta wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Jami ash-Shaghir).

4. Menyambung rambut.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya.” (HR. Al-Jami’ ash-Shaghir).

5. Menyerupai laki-laki.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Jami ash-Shaghir).

6. Membuka aurat
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain,” (HR. Muslim).

7. Mengenakan wewangian bukan untuk suaminya (ketika keluar rumah).
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap wanita yang menggunakan wewangian, kemudian ia keluar dan melewati sekelompok manusia agar mereka dapat mencium bau harumnya, maka ia adalah seorang pezina, dan setiap mata itu adalah pezina.” (Riwayat Ahmad, an-Nasa’i, dan al-Hakim dari jalan Abu Musa al-Asy‘ari radhiyallahu ‘anhu)

Ingat ya shalihah, cantiknya kita hanya boleh dinikmati suami saja.

Pernahkah telapak tangan anda tersetrum ketika memegang gagang pintu? Ternyata karena “hal ini” terjadi pda tubuhmu!

Pernahkah Anda tersengat listrik saat menyentuh gagang pintu kantor ?

Atau saat menyentuh keyboard juga merasakan sengatan listrik?

 

Mungkin hal ini pernah membuat Anda penasaran dan bertanya-bertanya di dalam hati:

“Mengapa orang lain tidak merasakan hal yang sama? dan Mengapa hanya saya gitu loh?” Contoh seorang Dokter menirukan gaya orang kesetrum, sering merasakan “reaksi statis” jangka panjang menandakan tubuh Anda mengalami hipoksia (gejala dimana tubuh kekurangan Oksigen).

Anda itu mengalami keletihan yang berlebihan!

Sering merasakan “reaksi statis” jangka panjang menandakan tubuh Anda mengalami hipoksia (gejala dimana tubuh kekurangan Oksigen),

Mengapa kita bisa mengalami gejala hipoksia ?

Dokter gigi Zhao Zhe Yi dalam bukunya “Sebuah Sedotan Dapat Menyembuhkan Berbagai Penyakit”, menyebutkan kalau tubuh terlalu sering lelah dikarenakan banyak bekerja, maka Anda akan mengalami gejala hipoksia jangka panjang, sehingga di dalam tubuh terakmulasi banyak muatan listrik positif.

Sedikit saja menyetuh benda logam, muatan listrik positif dari tubuh Anda akan mengalir keluar, inilah yang penyebab munculnya sengatan listrik elektrostatik.

Tidak hanya itu, orang yang mengalami gejala hipoksia jangka panjang pasti memiliki plak pada gigi, Elektrostatik menimbulkan efek adsorpsi yang membuat kotoran-kotoran mudah menempel pada gigi dan gusi.

Penyakit periodontal(gusi) kebanyakan disebabkan karena hipoksia gigi(kekurangan oksigen)sehingga bakteri anaerob dapat berkembang biak, jika Anda tidak menyelesaikan masalah hipoksia ini, maka sangat sulit untuk memperbaiki yang lain.

Apa hubungan antara hipoksia dan listrik statis? Saat hipoksia mencapai suatu level, saat listrik bagian luar Sel dan Sel mitokondria tidak seimbang dan apabila terlalu banyak muatan listrik positif dapat juga membuat protein menjadi muatan positif

Sehingga mengakibatkan sel menjadi bersatu atau sel jaringan menempel satu sama lain. Sel darah merah pada darah juga menempel satu sama lain, jika diliat dari mikroskop seperti halnya di usus besar. Sel darah merah berubah bentuk menjadi cekung,

Bentuk ini bisa menambah area kontak penyerapan oksigen, tapi dikarenakan terlalu banyak muatan listrik positif, mengakibatkan sel protein menempel pada sel darah merah.

Orang dengan konsentrasi asam biasanya juga mempunyai gejala hipoksia. Teteskan sedikit darah dari jari pasien yang berkonsentrasi asam.

Bila diliat dari bawah mikroskop untuk pengujian, pasti Anda akan menemukan bahwa satu sel darah merah dengan lain saling bersatu menempel. Dengan kata lain, orang dalam tubuhnya lagi berkonsentrasi asam banyak juga mengalami gejala hipoksia.

Lingkungan yang asam menandakan banyak muatan listrik positif atau akumulasi listrik bermuatan positif,

menghasilkan efek adsorpsi elektrostatik, seperti teh yang menghasilkan zat keruh atau suspensi padatan.

Sama dengan halnya darah, jika terlalu banyak muatan listrik positif di dalam sel darah merah maka dapat mengakibatkan efek gejala adsorpsi elektrostatik,

Jika diamati lebih dekat lewat mikroskop maka Anda dapat melihat sel darah merah yang lengket. Maka dari itu mengurangi kemampuan tubuh meredarkan oksigen. Fenomena ini bisa disebut “efek adsorpsi elektrostatik.”

Saat tersengat reaksi listrik statis ini, apa yang harus saya lakukan?

Dokter Zhao Zhe Yi mengatakan bahwa tindakan pertama yang Anda lakukan yaitu mengusapkan sejenak tangan ke tanah yang ada di perkarangan rumah, saat Anda kembali menyentuh barang yang sama muatan listrik positif pada tubuh Anda telah dilepaskan ke tanah, Jadi tidak akan ada lagi gejala kesengat listrik statis.

Jika tubuh Anda sering kesetrum listrik statis, sebaiknya sesegera mungkin melakukan pengecekan ke dokter sebelum gejala hipoksia Anda semakin serius.

 

Semoga info ini bermanfaat..

 

Ternyata Ada Hubungannya Antara Kabah dan Sidik Jari Manusia

Islam menggambarkan agama yang haq. ialah agama yang mengantarkan keberanaran baik itu lewat al – quran dan juga sunnah nabi shalallahu ‘alahi wasallam. tidak hanya itu banyak sekali fenomena – fenomena di alam semesta ini yang tidak luput dari pemikiran islam dan juga terlebih lagi islam sudah mengetahuinya berabad – abad silam.

kita tentu mengenali kalau tidak terdapat suatu yang allah azza wa jalla mengadakan di dunia ini melainkan menggambarkan pelajaran untuk manusia bila manusia tersebut mau mengenali dan juga mempelajarinya.

serupa isi kutipan dibawah ini yang dikutip dari tribunnews. com, maha kuasanya allah menjadikan satu perihal dengan seluruh maknanya. dikutip eberita. org, ia yang maha kuasa telah membikin seluruh sesuatu perihal makhluknya yang tidak sempat percuma. dan juga ia pula yang telah membikin makhluknya dengan seluruhnya faedah dan juga khasiat.

saksikan aja pemikiran dari atas ke ka’bah realitasnya nampak berupa sidik jari yang berbentuk pengelilingan yang memutarinya.

bila dihubungkan dengan sidik jari (fingerprint) bagaikan hasil reproduksi tapak jari dengan perputaran yang membikin satu lapisan. jadi sekian hal – hal ka’bah dengan perputaran berbagai jutaan manusia yang mengelilinginya pula berarti bagaikan satu lapisan pusat di dunia (bumi) ini.

bila dengan sidik jari bagaikan langkah buat mengenali dan juga menganalisa tubuh, logika dan juga otak seorang oleh pakar di bagiannya bersumber pada pada titik – titik bagaikan rujukan. jadi dengan ka’bah bagaikan pusat pengaturan dunia dan juga pengindentifikasinya oleh si pencipta dunia.

sedangkan serupa dilansir dari britannica, kakbah (bahasa arab: الكعبة, transliterasi: ka’bah) merupakan bait suci ataupun tempat beribadah kepada allah yang kesatu kali didirikan di wajah bumi. wujud bangunan kakbah mendekati wujud kubus yang terletak di tengah masjidil haram di mekah.

bangunan ini merupakan monumen suci untuk kalangan muslim (umat islam) dan juga menggambarkan bangunan yang diperuntukan patokan arah kiblat ataupun arah patokan buat perihal yang bertabiat ibadah untuk umat islam di segala dunia serupa salat.

tidak hanya itu menggambarkan bangunan yang harus didatangi ataupun diziarahi pada dikala masa haji dan juga umrah.

( sumber: terfenomenal. blogspot. co. id )

Penyakit Semua Orang, ini 10 Potret Kocak “Nuruti Gengsi” Nyindir Kamu yang Utamain Gaya

Ngena banget untuk kamu yang suka gengsi

Ya apalagi dijaman sekarang ini, gengsi menjadi masalah utama, apa-apa gengsi, semuanya gengsi, nurutin gengsi ya rumit hidup ini, seperti momen ini ngena banget nyindir kamu yang suka gengsi. siapa yang suka gengsi? wajib tahu ini.

Gengsi bisa bikin ongkos hidup jadi mahal. Kalau terus dituruti, maka uang seberapapun nggak pernah cukup.

Gengsi bikin hidup jadi rumit. Misalnya aja, barang dengan bentuk dan fungsi yang sama tapi dengan merek beda, bisa jadi jauh banget selisih harganya.

Beberapa meme berikut yang dihimpun dari berbagai sumber bisa menggambarkan perilaku gengsi yang menjangkiti kehidupan banyak orang

1. Betul tuh!

2. Kasih jempol deh buat si Mbak.

3. Ketika pengen nunjukin gengsi di IG tapi pas akhir bulan.

4. Kesampingkanlah gengsimu.

5. Hidup itu simpel. Yang bikin susah itu gengsi.

6. Begitulah bro!

7. Jangan sampai gengsi pada orangtua.

8. Duh dek!

9. Nasihat penting.

10. Label yang bikin rumit.

 

Jadi kamu masih mau gengsi?

 

 

 

 

sumber: wajibbaca.com

Pohon Belum Sampai 1 Meter Kok Sudah Berbuah? Ternyata Caranya Sesederhana ini

Sudah tumbuh bermeter-meter tapi pohon dirumahmu belum juga berbuah? Kamu wajib coba cara sederhana ini, tak perlu menghabiskan banyak waktu!

Banyak langkah serta cara sederhana untuk bikin tanaman dalam pot cepat berbuah, kususnya tanaman buah yang di tanaman dalam satu pot. Langkah yang paling sederhana supaya tanaman pot itu berbuah yaitu dengan langkah lakukan stres air pada tanaman itu.

Begini Caranya :
Stres air untuk mer4ngs4ng supaya tanaman pot cepat berbuah lebat langkah begitu mudah. yang butuh kita kerjakan yaitu dengan langkah janganlah lakukan penyiraman dengan saat tertentu. sebagai contoh, Kerjakan penyiraman pada tanaman pot itu agar tanaman itu tak m4ti saja. dapat 10 hari sekali atau bahkan juga kita siram 1 bulan sekali saja.

Langkah cepat Bikin tanaman pot berbuah lebat, kerjakan stes air ini sepanjang 3 bln. saja, setelah itu, sesudah 3 bulan, kerjakan penyiraman normal seperti awal mulanya, yakni setiap pagi serta sore hari. tidak bakalan lama, tanaman buah itu bakal berbunga dengan lebat. lantas setelah itu berbuah.
Selain itu, kerjakan pemupukan dengan memakai Pupuk NPk dengan ukuran satu sendok makan di tabur dengan cara rata untuk menyub*urkan daun serta membesarkan batang.

Umumnya tidak lama sesudah kita lakukan stres air pada tanaman buag dalam pot ini, cuma di perlukan waktu 1 hingga 2 bulan saja, bibit tanaman itu bakal segera berbunga lebat.

cara ini lah yang banyak di pakai beberapa penjual bibit tanaman buah dalam pot di market ataupun yang lewat keliling. biasanya orang bakal segera tertarik untuk beli bibit tanaman buah itu terlebih bila telah membuahkan buah. harga yang di menawarkan pasti bakal makin mahal.

Ada pula, beberapa penjual tanaman buah yang bibitnya datang dari sambungan mata tempel atau yang umum di sebut Okulasi. langkah okul4si bibit dalam pot di kerjakan pada induk tanaman yang sehat serta unggul supaya bibit yang di hasilkan juga berkualitas. ini semuanya untuk mendongkrak daya jual tanaman itu.

Tetapi ada pula yang memakai bibit cabutan yang segaja di benih oleh beberapa petani. untuk nilai jual bibit cabutan yang di tanaman dalam satu polybag, ukuran 3 hingga 40 Cm dijual dengan harga 10 hingga 50 ribu rupiah.

Kita sendiri dapat juga membuahkan bibit tanaman dalam pot yang unggul dengan cara lakukan penyetekan atau okulasi serta lewat sistem cangkok supaya tanaman itu cepat berbuah lebat.

Dasarnya kerjakan perawatan dengan cara teratur, janganlah lupa untuk menyiram serta lakukan pemupukan dengan teratur supaya tanaman buah dalam pot itu cepat berbuah. bila butuh kerjakan stres air seperti yang telah saya terangkan diatas untuk mer4ngs4ng daya tumbuh bunganya.. semoga bermanfaat.

 

 

sumber: siarberita.com

Banyak Cicak di Rumah Anda?? Berhati-Hatilah! Karena Ini Alasannya!

TausiahIslami.com – Cicak adalah salahsatu binatang yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan Binatang kecil ini sering kita jumpai menempel di dinding rumah kita. Keberadaannya dirumah kita memang tidak terlalu mengganggu, namun kita harus tetap waspada, karena menurut informasi yang saya baca ternyata cicak termasuk binatang yang berbahaya dan bisa membahayakan kita juga.

Dalam dunia ruqyah, setiap Roqy memahami bahwa cicak itu adalah salah satu makhluk pembawa sihir dan harus dibunuh. Didalam shahih Muslim disebutkan : Barangsiapa yang membunuh cecak pada satu kali pukulan maka baginya seratus kebaikan. Dan jika pada pukulan kedua maka baginya (kebaikan) berbeda dengan itu (yang pertama), dan jika pada pukulan ketiga maka baginya (kebaikan) berbeda dengan itu (yang kedua).

Dalam hadist lainnya:

Ibnu Majah meriwayatkan didalam “Sunan” nya dari Saibah Maulah al Fakih bin al Mughiroh bahwa dirinya menemui Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah,”Wahai Ibu kaum mukminin apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?” Aisyah menjawab,”Kami baru saja membunuh cecak-cecak. Sesungguhnya Nabi saw pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim as dilemparkan ke dalam api tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya kecuali cecak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah saw memerintahkan untuk membunuhnya.” Kitab “az Zawaid” menyebutkan bahwa hadits Aisyah ini shahih.

Pada saat melakukan ruqyah rumah, biasanya ketika dibacakan surat Al Baqarah dengan anehnya ada cicak tiba-tiba berjatuhan dan mati atau terkadang menemukan cicak mati dengan tubuh hangus. Anda boleh percaya atau tidak, yang jelas kita harus tetap waspada. Karena cicak sering dijadikan media pembawa sihir. Banyak dari golongan jin yang malih rupa menjadi cicak (hewan melata) untuk meletakkan racun sihir dirumah

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah menghabarkan kepada kami bahwasannya jin itu terdiri dari tiga kelompok. “Pertama, jin yang selalu beterbangan (melayang) di udara, kedua, jin dalam wujud hewan melata dan ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian” (HR. Thabrani, Hakim, Baihaki dengan sanad yang shahih).

Sahabat.. selain cicak sering dijadikan media sihir, perlu diketahui pula ternyata cicak itu mengandung bakteri berbahaya yaitu Bakteri Escherichia Coli atau E Coli. Escherichia Coli telah dikenal sebagai mikroba yang bisa menyebabkan sakit perut dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Kotoran cicak juga ternyata bisa menembus plastik, sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa Kotoran Cicak merusak layar handphone.

Jadi.. dari keterangan diatas, inilah bukti bahwasannya kita harus berhati-hati dengan cicak di rumah. Semoga bermanfaat.. silahkan di share..

 

 

Sumber : kabarsalam

17 Ciri-Ciri Pria Sholeh Jatuh Cinta Perlu Diketahui

Perasaan cinta merupakan fitrah yang ada pada diri manusia. Di dalam setiap hati manusia pasti tertanam sebuah perasaan cinta. Baik cinta seorang ibu kepada anaknya begitu juga sebaliknya,cinta kakak kepada adiknya dan sebaliknya, cinta suami kepada istrinya dan sebaliknya dan banyak lagi. Allah menanamkan perasaan itu agar kita saling mencintai satu sama lain. Tidak ada yang salah ketika kita mengagumi seseorang bahkan mencintainya. Namun, setiap orang berbeda-beda dalam mengekspresikan perasaannya.

Ada yang menyatakan langsung, ada juga yang memendam perasaannya karena mungkin takut apa yang dirasakannya tidak terbalaskan.

Dalam artikel kali ini, kita akan membahas bagaimana sih ciri-cirinya ketika seorang laki-laki shaleh mengalami jatuh cinta? Pada dasarnya ketika seseorang jatuh cinta sama saja, namun prilakunya saja yang berbeda. Untuk mengetahui lebih dalam silahkan simak 17 ciri-ciri pria shaleh jatuh cinta di bawah ini :

1. Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Ketika pria shaleh jatuh cinta, maka dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dia sadar, hanya Allah-lah yang dapat membolak balikkan hati manusia. Maka dia akan senantiasa selalu berdoa pada Allah agar dimudahkan semua urusannya termasuk urusan perasaanya.

Selain itu, dia akan hati-hati dalam mengontrol perasaannya karena dia takut perasaan cintanya adalah perasaan yang salah dan tidak mau cintanya terhadap makhluk Allah melebihi cintanya kepada Allah.

Dia juga akan semakin khusyuk dalam ibadahnya, shalatnya, puasanya dan ibadah lainnya semata-mata Lillahi Ta’ala. Sebagaimana seperti firman Allah dalam surat Al-An’aam ayat 162:

“ Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam.” (QS Al-An’aam [6] : 162)

2. Dia Akan Menemui Wali Dari Wanita yang Dicintai Secara Langsung Untuk Mengkhitbahnya

Laki-laki yang shaleh, ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita maka dia akan mendatangi ayah atau wali dari wanita tersebut untuk segera mengkhitbahnya. Karena pria yang shaleh paham betul bahwa di dalam agama islam tidak ada istilah pacaran. Dia akan selalu ingat dengan firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Isra’ ayat 32 yang artinya :

“ Janganlah mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.” (QS Al-Isra’ : 32)

Pria yang shaleh akan selalu taat pada Allah dan selalu mematuhi perintah-Nya termasuk larangan untuk tidak mengambil jalan pintas melalui pacaran ketika dia merasakan jatuh cinta.

3. Dia Akan Mengendalikan Perasaan dan Hawa Nafsunya Jika Belum Mampu Untuk Menikahi Wanita yang Dicintainya

Seorang pria yang shaleh akan selalu mengendalikan semua perasaan yang ada dihatinya. Baik ketika dia marah, kecewa, sedih, bahkan ketika dia jatuh cinta. Seperti yang sudah dijelaskan pada point nomer dua, ketika laki-laki shaleh jatuh cinta maka dia akan langsung menemui wali dari wanita yang dicintainya untuk mengkhitbahnya.

Lalu bagaimana jika dia belum mampu untuk menikah? Belum cukup umur misalnya atau mungkin belum mampu menafkahi. Maka dia akan mengendalikan perasaan dan hawa nafsunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dirihai Allah.

“ Tidak beriman seorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran Islam).”(HR. Hakim)

4. Menghindari Perbuatan dan Perkataan yang Tidak Baik

Laki-laki yang baik tidak akan pernah melakukan perbuatan dan perkataan yang buruk atau tidak baik. Dia senantiasa akan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala maupun dengan sesama manusia. Intinya bukan hanya ketika dia jatuh cinta saja, namun dalam keseharinnya pun dia akan selalu berbuat baik.

“ Yang paling sempurna imannya diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya.” (HR. Turmudzi)

5. Selalu Menepati Janji dan Tidak Pernah Menyia – nyiakan Waktu

Ketika pria shaleh jatuh hati, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu dan akan selalu menepati janjinya. Karena dia sadar mengenai hukum ingkar janji dalam islam, dan merasa waktu sangatlah berharga serta begitu penting bahkan Rasulullah sempat menyinggungnya seperti ini :

“ Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sehat sebelum datang sakit, senggang sebelum sempit dan kaya sebelum miskin.”

6. Perhatian dan Tanggung Jawab

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki perasaan, maka perhatiaannya akan lebih dalam lagi. Tidak berbeda juga ketika pria shaleh yang mengalaminya, karna pria shaleh juga sama-sama manusia. Dan dia akan lebih tanggung jawab atas apa yang dilakukannya termasuk tau betul mengenai tanggung jawab anak lelaki terhadap ibu. Begitupun kepada seseorang yang dicintainya maka dia akan memberikan perhatian yang lebih.

7. Akan Lebih Lembut Perangainya

Dalam kesehariannya seorang pria shaleh memang mempunyai perangai yang baik dan lembut. Dia akan menunjukkan perangai tersebut dihadapan semua orang termasuk yang dicintainya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

“ Sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu maka dia akan menghiasinya dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya.” (HR. Muslim)

8. Mengayomi dan Menyantuni

Seorang laki-laki yang shaleh memiliki sifat penyantun dan pengayom. Tidak hanya orang yang dicintainya, sifat tersebut akan ditunjukannya kepada siapapun. Tapi dia akan lebih menunjukkan sikapnya itu kepada orang yang dicintainya, dia akan mengayomi dan menyantuni wanita yang dicintainya.

9. Akan Memberikan Segenap perhatiannya dan Bersikap Wibawa

Selanjutnya, laki-laki yang shaleh memiliki perhatian yang luar biasa terhadap siapapun. Terlebih jika dia jatuh cinta dia akan mengerahkan segenap perhatiannya serta akan memberikan apa yang dia miliki. Meskipun seperti itu dia tetap berwibawa sehingga orang lain akan segan kepadanya.

10. Memiliki Sifat yang Lemah Lembut

Dia akan menunjukkan sikapnya yang lemah lembut. Dia begitu tegas namun tetap menampilkan sosok kelembutannya. Apalagi jika dia sudah menjatuhkan hatinya kepada seorang wanita yang menurutnya baik untuknya dan agamanya, maka dia akan bersikap lemah lembut dan akan membuat wanita yang dicintainya merasa tersanjung.

11. Lebih Sabar dan Memaafkan

Dia akan lebih sabar dan berusahan mengerti cara meningkatkan kesabaran dalam islam dengan semua yang terjadi kepadanya. Dia sadar, manusia memang berhak berikhtian namun Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Dan dia akan memaafkan semua kejadian yang tidak diharapkannya. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dicintainya dia akan mudah sekali memaafkannya.

12. Pendiriannya Kuat serta Mempunyai Prinsip Hidup yang Baik

Seorang laki-laki yang shaleh pendiriannya sangat kuat. Ketika dia mulai jatuh cinta, maka dia akan memperjuangkan seseorang yang dicintainya dengan selalu menyebut namanya dalam setiap doanya. Dia juga memiliki prinsip hidup yang begitu terarah sehingga dia akan membuat nyaman orang yang dicintainya.

13. Amanah

Amanah dalam islam adalah ciri-ciri dari seorang pria yang shaleh. Ketika dia jatuh cinta, maka dia akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan penuh amanah. Dia sadar apa yang dia lakukan selama hidupnya merupakan titipan dari Allah, begitupun dengan orang yang dicintainya.

14. Dia Akan Menjaga Matanya

Bagi laki-laki yang shaleh mata merupakan indera yang sangat berpengaruh terhadap keimanannya. Bahkan ketika dia jatuh cinta, dia tetap akan menjaga pandangannya sampai Allah menjadikan sosok yang dicintainya halal baginya. Allah berfirman dalam surat An-Nuur ayat 30 yang artinya :

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya;’ yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nur : 30)

15. Dapat Mengendalikan Pergaulan

Pria yang shaleh sangat berhati-hati dalam pergaulan. Dan ketika dia jatuh cinta, tidak mungkin dia menjatuhkan hatinya pada perempuan yang salah. Untuk itu dia dapat menjaga pergaulannya dengan lawan jenisnya. Berbeda dengan jaman sekarang, dimana-mana banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Namun bagi laki-laki shaleh, saat dia menyukai seseorang dia akan lebih pasrah kepada Sang Pemilik Hati agar diberikan jodoh yang terbaik.

16. Memiliki Wajah yang Tenang dan Sangat Menjaga Kata-katanya

Pada jaman sekarang ini, sangat mudah sekali seorang laki-laki mengutarakan perasaan cintanya. Berbeda dengan pria yang shaleh, dia cenderung akan menyembunyikan perasaannya dan hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Bisa saja dia mengutarakan langsung, namun dia lebih takut kepada Allah dan takut melukai perasaan wanita yang dicintainya. Seorang laki-laki yang shaleh memiliki wajah yang sangat menenangkan dan akan membuat orang yang dicintainya merasa tenang ketika memandangnya.

17. Mengajak Wanita yang Dicintainya Untuk Ta’aruf

Berbeda dengan laki-laki jaman sekarang yang jika jatuh cinta maka akan mengajak pacaran. Namun laki-laki shaleh akan mengajak orang yang dikaguminya untuk melakukan ta’aruf.  taaruf menurut islam sangat berbeda sekali dengan pacaran, karena ta’aruf adalah proses saling kenal mengenal dalam islam dan menjauhi zina.

Itulah 17 ciri-ciri pria shaleh jatuh cinta yang ditulis secara ringkas dan jelas dalam artikel kali ini. Penulis berharap pria-pria yang membaca artikel ini merupakan ciri-ciri pria yang shaleh. Dan semoga artikel ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Sekian artikel pembahasan ciri-ciri pria shaleh jatuh cinta ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk singgah di artikel ini.

 

sumber: latarduniaislam.com

PROFESOR TURKI SEBUT HP DAN NUKLIR SUDAH DIGUNAKAN DI ZAMAN NABI NUH

Seorang profesor asal Turki baru-baru ini telah menyita perhatian banyak pihak setelah memaparkan sebuah teori mengenai teknologi ponsel yang telah digunakan Nabi Nuh ketika berkomunikasi dengan putranya saat banjir bah datang.

Dalam pemaparannya di saluran televisi TRT milik Negara pada akhir pekan kemarin, profesor dan dosen di Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Istanbul, Yavuz Ornek mendiskusikan kisah banjir versi Al Quran di mana salah satu putra Nabi Nuh, yang seorang kafir, menolak untuk ikut ke atas kapal Nuh. Dia kemudian memilih untuk mendaki sebuah gunung.

“Al Quran mengatakan bahwa ombak setinggi gunung, jadi jika Nuh berbicara dengan anaknya, anaknya pasti duduk di puncak gunung lain,” jelas Prof Ornek dalam wawancara di televisi.

Prof Ornek melanjutkan, “Al Quran mengatakan bahwa mereka berbicara, tapi untuk berbicara di antara dua gunung dengan jarak ratusan kilometer, mereka pasti punya telepon genggam, dan anak Nuh harus naik kendaraan udara untuk sampai ke ayahnya.”
Dia menyebut, teori itu dibuatnya berdasarkan pemahamannya tentang cerita yang terkait dengan Al Quran. Pasalnya, dia menilai bahwa selama badai, percakapan tidak mungkin terjadi, terlebih dipisahkan antar gunung yang secara jarak berjauhan dan juga diselingi petir.

Prof Ornek lebih lanjut menjelaskan teorinya bahwa teknologi jauh lebih maju 10.000 tahun yang lalu daripada yang disadari kebanyakan orang. Nabi Nuh diduga telah menggunakan teknologi maju untuk membangun sebuah bahtera dari baja yang didukung oleh energi nuklir, paparnya.

Ornek juga mengklaim bahwa alih-alih membawa hewan hidup ke atas bahtera, Nuh membawa satu telur jantan dan satu telur betina dari setiap spesies hidup. “Saya seorang ilmuwan, saya berbicara untuk sains,” jelas Ornek.

Teori Prof Ornek juga di dukung profesor lainnya seorang spesialis di Turki untuk Pusat Studi Strategis Begin-Sadat, Profesor Efrat Aviv. Dalam kesempatan yang berbeda, Profesor Efrat menyebut Prof Ornek serius dengan teorinya.

“Mengatakan sesuatu yang menghina Al Quran, bahkan sebagai sebuah lelucon, bisa merugikan orang ini dalam hidupnya, jadi tidak mungkin dia menyirkannya, dan ini seperti komentar serius lainnya,” kata Dr. Aviv kepada Breaking Israeli News.

“Saya melihat wawancara itu. Dia terdengar sangat meyakinkan dan jelas percaya akan teori-teorinya. Profesor itu menjelaskan secara mendalam dan terperinci, membuat perbedaan dalam teks,” tambahnya.

Namun di sisi lain dia mengakui soal adanya penolakan dari banyak pihak atas teori tersebut karena sangat ekstrem menurut standar apapun.

“Sebagian besar orang Turki yang bereaksi terhadap media sosial memiliki pendapat yang kuat, kebanyakan menolak teorinya, namun beberapa orang sangat mendukung dan membela dia,” tambahnya. (Rmol/Ram)

 

sumber: dakwahmedia.co